Biblioteki programistyczne

Wszystkie ceny zawierają VAT. Oferujemy licencję dla jednego developera na czas nieokreślony bez ograniczeń terytorialnych. Kupujący jest jest uprawniony do otrzymywania pomocy technicznej przez rok od zakupu.

Click to Expand

Wersja demo

Edycja Windows Desktop

Edycja "Legacy"

Edycja UWP

Edycja Web

Pełny pakiet

Manufaktura.Controls

Biblioteka przenośna, zawierająca klasy bazowe dla wszystkich bibliotek kontrolek. W jej skład wchodzi engine rysowania nut, parser MusicXml, obiektowy model partytury i wiele innych udogodnień.

Manufaktura.Music

Przenośna biblioteka klas o wyższym stopniu abstrakcji niż Manufaktura.Controls. Operuje bytami takimi jak wysokość dźwięku, wartość rytmiczna, skala - definiuje ich model i powiązane z nimi zasady arytmetyczne.

Manufaktura.Controls.Desktop

Komponenty dla aplikacji desktopowych

Manufaktura.Controls.WinForms

Biblioteka kontrolek dla WinForms.

Manufaktura.Controls.WPF

Biblioteka kontrolek pod WPF.

Manufaktura.Controls.Silverlight

Zestaw kontrolek pod Silverlight

Manufaktura.Controls.WindowsPhoneSilverlight

Biblioteka kontrolek dla Silverlight w wersji dla Windows Phone 7 i 8.

Manufaktura.Controls.UniversalApps

Biblioteka kontrolek Universal Apps (Windows Runtime), wykorzystująca język XAML.

Manufaktura.Controls.AspNetMvc

Zestaw metod rozszerzających składnię Razor. Umożliwia szybkie i proste rysowanie nut za pomocą elementu Canvas i SVG.

Manufaktura.Controls.AspNetCore

Rozszerzenia Razor dla ASPNet Core

Manufaktura.Controls.Xamarin (BETA)

Kup teraz / Pobierz